• Eldstäder

Eldstäder – renovering, installation och reparation

Behöver du hjälp när det gäller att förverkliga dina idéer, från skiss till färdig eldstad? Eller kanske med att reparera, förbättra eller bygga om en befintlig eldstad? Jag hjälper till med allt detta plus att installera vedspisar, reparera bakugnar och sättugnar. Dessutom kan jag mura öppna spisar och rörspisar samt montera kakelugnar.

Renovering av eldstäder

Ibland uppstår behovet av att renovera en eldstad. Det kan exempelvis behöva utföras ett spjällbyte, åtgärda diverse läckage och eldningsförbud, kanske byta ut eller installera nya sotluckor, göra ombyggnader av olika slag, samt krita om kakelugnensfogar, med mera. Kontakta mig för kunnig hjälp.

Hur går det till att sätta upp en eldstad?

Efter att bygganmälan är upprättad och godkänd av kommunen kan arbetet påbörjas. Skorstenens status skall kontrolleras och det ska beslutas om vilken av kanalerna som ska användas. Man måste kontrollera kanalernas täthet m.m. Det måste göras omsorgsfullt och gärna i samråd med skorstensfejarmästaren. Sedan kan arbetet med eldstaden sätta fart.

Skydd mot rök och damm

Många gånger blir det en hel arbetsplats, med rök och damm givetvis. Ibland är rummet där eldstaden ska byggas helt fristående, och då är det i princip bara att stänga dörren och tejpa över nyckelhålet. Men i de flesta fall sker arbetet i den vardagliga miljön – i köket, tv-rummet eller i matsal osv. Det enklaste och mest lönsamma är då att bygga enkla skärmväggar runtom arbetsplatsen och sedan låta plasta in dessa. På så sätt kan livet för de berörda pågå i stort sett som vanligt.

Resan mot färdiga eldstaden

Frilagda rökgaskanaler vid bakugnsrenovering
Frilagda rökgaskanaler vid bakugnsrenovering

Efter att förberedelserna är gjorda startar själva byggandet med de olika stegen och resan mot färdigställandet. Ibland känns det bra att göra en liten enkel kontrollerad proveldning för att kontrollera att konstruktionen blir, och fungerar som man har tänkt, innan slutarbetena påbörjas.

Eldstaden höjer både mysfaktorn och husets värde

Att tända en eld att värma sig vid har människor gjort sedan urminnes tider. Idag känns det nästan som en lyx, det som var nödvändigt för inte så väldigt länge sedan. Men en lyx som inte är ouppnåelig, tvärtom. Det finns mycket att välja på idag och om det inte finns någon färdig ugn som passar så går det alltid att mura upp en rörspis.
Den trevnad som en sprakande eld ger går nästan inte att värdera i pengar. Men sant är att den höjer husets värde och är en bra investering som kan hjälpa till att sänka värmekostnaderna. Kontakta mig för att få veta mer om hur jag kan hjälpa er att få en värmande och funktionell eldstad.
Här nedan visas i en serie av bilder en del av sidans eldstäder och uppförandet och tillkomsten av dessa.

Medlem i FIBOR. Besök deras hemsida

Medlem i FIBOR, som är en auktoriserande branschorganisation för konsult- och entreprenadföretag verksamma inom byggnadsvård.

SP Mur- & Kakelugnsarbete

Tel: 0435-460 044
Mobil: 0702-438 726

Kontakta mig

Trevnad med sprakande eld

Inget skänker trevnad och lugn som en sprakande eld

Inget går upp emot en sprakande eld för att skapa trevnad. Det passar lika bra kyliga sommarkvällar som ruskiga höstdagar!

Här proveldas det i en rörspis som är under uppbyggnad.

Fotogalleri – Matkällaren

Matkällaren

Matkällaren

En sedan länge outnyttjad matkällare, väcktes åter till liv, och blomstrar nu som en fantastisk festlokal. Det enda som saknades var en kamin, och nu är den på plats.

Matkällaren

Matkällaren

En sedan länge outnyttjad matkällare, väcktes åter till liv, och blomstrar nu som en fantastisk festlokal. Det enda som saknades var en kamin, och nu är den på plats.

Matkällaren

Matkällaren

En sedan länge outnyttjad matkällare, väcktes åter till liv, och blomstrar nu som en fantastisk festlokal. Det enda som saknades var en kamin, och nu är den på plats.

Matkällaren

Matkällaren

En sedan länge outnyttjad matkällare, väcktes åter till liv, och blomstrar nu som en fantastisk festlokal. Det enda som saknades var en kamin, och nu är den på plats.

Fotogalleri – Eldstäder

Rörspis, Smålandsmodell

Rörspis, Smålandsmodell

Smålandsugnen äger kakelugnens sinnrika kanalsystem, men kännetecknas dessutom av sin väl tilltagna öppna eldstad, samt att sockeln gärna är lite högre än normalt.

Öppen spis

Öppen spis

Murad med natursten.

Spisen för festlokalen

Spisen för festlokalen

En spis med en väl tilltagen eldstad, uppförd i natursten.

Öppen spis

Öppen spis

Öppen spis, lite Engelsk-inspirerad, rikligt utsmyckad med stuccatur, samt kraftig spishylla.

Vedeldad köksspis

Vedeldad köksspis

En vedeldad köksspis. En given mysfaktor och bra att ha vid strömavbrott.

Nytillverkad Köksspis

Nytillverkad Köksspis

Nytillverkad Köksspis

Nytillverkad Köksspis

Öppen spis

Öppen spis

Öppen spis, elden kan avnjutas ifrån två håll, smidesjärn som hörn.

Eldstad i köket

Eldstad i köket

En liten eldstad i köket, bidrar med hög trivselfaktor.

Öppen spis

Öppen spis

Kan vi göra någonting med skorstenen som står mitt i rummet? Efter lite funderande blev det den här lösningen, en eldstad där vi ser elden i från alla håll i rummet.

Rörspis med öppen eldstad

Rörspis med öppen eldstad

Den befintliga spisen revs ut och ersattes med en rörspis, med öppen eldstad.

Gjutjärnsspis

Gjutjärnsspis

Köksmiljö, med tillhörande gjutjärnsspis. Designen får anpassas efter utrymme. Här fanns plats för avlastningsbänkar i skiffer.

Vedspis

Vedspis

Vedspis i gjutjärn med avlastningsbänkar gjutna i betong.

Öppen spis, Hallandsmodell

Öppen spis, Hallandsmodell

Öppen spis, Hallandsmodell, med den runda spiskupan. Spisen är monterad med en gjutjärnsinsats, och har därmed något bättre värmeåtergivning. Dessa insatser var vanliga under 70-talet, då den var en föregångare till braskassetten.

Bakugn

Bakugn

Renoverad bakugn, omfogning av valvet innanför ugnsluckan, samt ommurning av de två ovanpå liggande kanalerna. Allt gjort med lerbruk.

Köksmiljö med gjutjärnsspis

Köksmiljö med gjutjärnsspis

En återskapad köksmiljö som tidigare fanns i huset, när 1900-talet fortfarande var ungt.

Eldstad

Eldstad

En varsamt renoverad eldstad. Den uttjänta lerputsen har ersatts med ny.

Rörspis tegelugn

Rörspis tegelugn

En spis med samma funktion som en kakelugn. Den byggs av tegel och lera. Vanligen förekommande i enklare torp och gårdar men kan göras exklusivare och med fördel anpassas efter egna önskemål och design.

Rörspis

Rörspis

Rörspis genom två rum.

Rörspis

Rörspis

Rörspis (Gabriel)

Rörspis (Gabriel)

Eldstad i köket

Eldstad i köket

Längtan efter en eldstad i köket blev verklighet vid köksrenoveringen.

Eldstad i köket

Eldstad i köket

Längtan efter en eldstad i köket blev verklighet vid köksrenoveringen.

Eldstad i köket

Eldstad i köket

Längtan efter en eldstad i köket blev verklighet vid köksrenoveringen.

Ombyggnad – öppen spis

Ombyggnad – öppen spis

När rummet byter skepnad följer den öppna spisen efter.

Ombyggnad – öppen spis

Ombyggnad – öppen spis

När rummet byter skepnad följer den öppna spisen efter.

Ombyggnad – öppen spis

Ombyggnad – öppen spis

När rummet byter skepnad följer den öppna spisen efter.

Fotogalleri – Arbetsprocessen Eldstäder

Öppen spis

Öppen spis

Öppen spis

Öppen spis

Rörspis, Smålandsmodell

Rörspis, Smålandsmodell

En rejält tilltagen rörspis, med putsade dekorationer och listverk.

Rörspis, Smålandsmodell

Rörspis, Smålandsmodell

En rejält tilltagen rörspis, med putsade dekorationer och listverk.

Rörspis, Smålandsmodell

Rörspis, Smålandsmodell

En rejält tilltagen rörspis, med putsade dekorationer och listverk.

Rörspis, Smålandsmodell

Rörspis, Smålandsmodell

En rejält tilltagen rörspis, med putsade dekorationer och listverk.

Rörspis, Smålandsmodell

Rörspis, Smålandsmodell

En rejält tilltagen rörspis, med putsade dekorationer och listverk.

Rörspis

Rörspis

Rörspisen, lämplig för det mindre torpet. Spisen med sin placering gör att den ger utökad värmespridning, även till det bakomliggande rummet. Förlagan fanns i en bok om torp och stugor.

Rörspis

Rörspis

Rörspisen, lämplig för det mindre torpet. Spisen med sin placering gör att den ger utökad värmespridning, även till det bakomliggande rummet. Förlagan fanns i en bok om torp och stugor.

Öppen spis

Öppen spis

Detta var tidigare en skorsten som stod mitt i rummet med endast en kamin ansluten. Vi funderade, och det blev en öppen spis där man ser elden från fyra håll.

Öppen spis

Öppen spis

Öppen spis där man ser elden från fyra håll. En originell lösning som tillför stor mysfaktor! Detta var tidigare en skorsten som stod mitt i rummet med endast en kamin ansluten.

Rörspis i ateljé

Rörspis i ateljé

En gammal tvättstuga byggdes om och en rörspis fick nu plats.

Avväxlad skorsten

Avväxlad skorsten

Skorstenen är riven ifrån vindsbjälklag och nedåt. Nya rörspisen anslutes till resten av skorstenen på vinden.

Rörspis i ateljé

Rörspis i ateljé

En gammal tvättstuga byggdes om till konstnärs-ateljé. Tvättgrytan revs ut tillsammans med nedre delen av skorstenen. En ny rörspis fick nu plats, och anslöts till resterande delen av skorstenen som stod kvar och väntade på vinden.

Rörspis i ateljé

Rörspis i ateljé

En gammal tvättstuga byggdes om till konstnärs-ateljé. Tvättgrytan revs ut tillsammans med nedre delen av skorstenen. En ny rörspis fick nu plats, och anslöts till resterande delen av skorstenen som stod kvar och väntade på vinden.

Rörspisar, ibland kallade fattigmanskakelugn

Rörspisen är till sin uppbyggnad lik kakelugnen med sina vandrande parallella kanaldragningar. Det är två kanaler på varje sida om eldstaden. Först upp, sedan ner, upp igen, och ut igenom skorstenen. Totalt ca 10 m kanal, precis som kakelugnen, för att värma upp så mycket tegel som möjligt och effektivt ta till vara all värme.

Byggs upp med tegel och lera

Rörspisen är uppbyggd med tegel och lera. Den har oftast en lerputs på utsidan och avslutningsvis en kalkavärgning på utsidan. Förr var det vanligt att man använde limfärg som avslut. Spisarna kunde vara snyggt marmorerade.

Rörspisarna vanliga i mindre gårdar och torp

Rörspisarna blev vanliga i mindre gårdar och torp, och de benämns ibland som tegelugnar, alternativt fattigmanskakelugn. Men man kan göra dessa ugnar väldigt påkostade och vackra med spishylla, listdragningar och krön.

Själv tycker jag att dessa ugnar har sina fördelar, då man kan man designa och anpassa dem efter husets förutsättningar, samt egna önskemål.