• Murdesign

Murdesign – med bruk, sten & tegel

I begreppet murdesign ges estetiken och fantasin stort utrymme. Det handlar om att få tradition, estetik och funktion att samspela. Att bygga med kvalitet och skapa något som är hållbart generationer framöver.

Behov, drömmar och längtan genomsyrar mina uppdrag

Jag har hjälpt till att bygga saker som kommit till utifrån ett naturligt behov, såväl som genom drömmar och längtan. Som att en gång i livet få bygga ett eget hus. Att få ha ett eget växthus eller låta det gamla kvarnhusets väggar få följa med in i nya huset och förvandlas till ett vackert golv.

Interiörsarbete

När det kommer till insidan av huset får vi som företräder murarskrået oftast nöja oss med att putsa upp de invändiga väggarna. Men det kan vara trevligt att få hänga med ett tag till, kanske ända fram till färdigställande. Spännande väggytor med olika struktur och färg kan tas fram både genom traditionella och moderna metoder.

Finputs – traditionell metod med kalk och kvartssand

Ett exempel på finputs
Ett valv som finputsats med kalkputs

Finputs är en infärgad kalkputs som man kan lägga på exempelvis tidigare, invändigt putsade väggar eller takytor. Finputs ger en väldigt levande yta och är därmed ett spännande alternativ till traditionell målning och tapetsering.

Putsen består av kalk, äkta pigment och fin kvartssand. Putsen levereras våtblandad, och appliceras sedan på väggen med stålbrett, eller med spackel, för att sedan bearbetas till rätt struktur med ett svampverktyg.

Finputsen fungerar på de flesta förekommande väggmaterial, efter att visst grundarbete utförts, och kan fås i de mest skilda kulörer. Även specialkulörer kan brytas fram.

 

Marmorinteknik – med moderna material förnyas muraltekniken

Här har jag använt Decoliss för att få fram en modern Stucco Lustro
Modern Stucco Lustro med Decoliss

En ny och spännande bekantskap för mig fann jag i Decoliss. Med denna produkt kan man uppnå en moderniserad och förenklad muralteknik.

Efter viss förbehandling av väggytorna appliceras putsen i minst två skikt som stålglättas släta, för att sedan poleras till en hård spegelblank marmorerad och tålig yta, med oändliga färgkombinationer.

Båda metoderna – finputs och marmorinteknik – kan användas även på gipsväggar efter förbehandling, grundning med skarvremsor och kakelfix.

 

Jag kan hjälpa dig att Förverkliga dina idéer

Vad är mer tillfredställande än känslan av att ha skapat något konkret av sina tankar och drömmar? Jag kan hjälpa dig att förverkliga dina idéer! Gårdshuset är ett sådant exempel.
Kontakta mig så kan vi gemensamt komma fram till hur jag kan hjälpa till.

Här nedan kan ni se vad jag kan och har gjort, men framförallt låta er inspireras av vad man kan göra med Bruk, Sten och Tegel.

Medlem i FIBOR. Besök deras hemsida

Medlem i FIBOR, som är en auktoriserande branschorganisation för konsult- och entreprenadföretag verksamma inom byggnadsvård.

SP Mur- & Kakelugnsarbete

Tel: 0435-460 044
Mobil: 0702-438 726

Kontakta mig

Murdesign med tradition och kvalitet

Det här vackra tegelgolvet håller i många generationer till

Här ett exempel på ett rustikt mönsterlagt tegelgolv.

Fotogalleri – Torpets två eldstäder

Torpets två eldstäder

Torpets två eldstäder

Köksspisen fanns och även kaminen i vardagsrummet. Båda fungerade och var i fullt bruk, dock saknades inramningen. I köket verkar nu spisen i en tidstrogen miljö som står i förbindelse med kaminen i vardagsrummet.

Torpets två eldstäder

Torpets två eldstäder

Köksspisen fanns och även kaminen i vardagsrummet. Båda fungerade och var i fullt bruk, dock saknades inramningen. I köket verkar nu spisen i en tidstrogen miljö som står i förbindelse med kaminen i vardagsrummet.

Torpets två eldstäder

Torpets två eldstäder

Köksspisen fanns och även kaminen i vardagsrummet. Båda fungerade och var i fullt bruk, dock saknades inramningen. I köket verkar nu spisen i en tidstrogen miljö som står i förbindelse med kaminen i vardagsrummet.

Torpets två eldstäder

Torpets två eldstäder

Köksspisen fanns och även kaminen i vardagsrummet. Båda fungerade och var i fullt bruk, dock saknades inramningen. I köket verkar nu spisen i en tidstrogen miljö som står i förbindelse med kaminen i vardagsrummet.

Torpets två eldstäder

Torpets två eldstäder

Köksspisen fanns och även kaminen i vardagsrummet. Båda fungerade och var i fullt bruk, dock saknades inramningen.

Torpets två eldstäder

Torpets två eldstäder

Köksspisen fanns och även kaminen i vardagsrummet. Båda fungerade och var i fullt bruk, dock saknades inramningen.

Torpets två eldstäder

Torpets två eldstäder

Köksspisen fanns och även kaminen i vardagsrummet. Båda fungerade och var i fullt bruk, dock saknades inramningen. I köket verkar nu spisen i en tidstrogen miljö som står i förbindelse med kaminen i vardagsrummet.

Torpets två eldstäder

Torpets två eldstäder

Köksspisen fanns och även kaminen i vardagsrummet. Båda fungerade och var i fullt bruk, dock saknades inramningen. I köket verkar nu spisen i en tidstrogen miljö som står i förbindelse med kaminen i vardagsrummet.

Torpets två eldstäder

Torpets två eldstäder

Köksspisen fanns och även kaminen i vardagsrummet. Båda fungerade och var i fullt bruk, dock saknades inramningen. I köket verkar nu spisen i en tidstrogen miljö som står i förbindelse med kaminen i vardagsrummet.

Torpets två eldstäder

Torpets två eldstäder

Köksspisen fanns och även kaminen i vardagsrummet. Båda fungerade och var i fullt bruk, dock saknades inramningen. I köket verkar nu spisen i en tidstrogen miljö som står i förbindelse med kaminen i vardagsrummet.

Torpets två eldstäder

Torpets två eldstäder

Köksspisen fanns och även kaminen i vardagsrummet. Båda fungerade och var i fullt bruk, dock saknades inramningen. I köket verkar nu spisen i en tidstrogen miljö som står i förbindelse med kaminen i vardagsrummet.

Torpets två eldstäder

Torpets två eldstäder

Köksspisen fanns och även kaminen i vardagsrummet. Båda fungerade och var i fullt bruk, dock saknades inramningen. I köket verkar nu spisen i en tidstrogen miljö som står i förbindelse med kaminen i vardagsrummet.

Torpets två eldstäder

Torpets två eldstäder

Köksspisen fanns och även kaminen i vardagsrummet. Båda fungerade och var i fullt bruk, dock saknades inramningen. I köket verkar nu spisen i en tidstrogen miljö som står i förbindelse med kaminen i vardagsrummet.

Torpets två eldstäder

Torpets två eldstäder

Köksspisen fanns och även kaminen i vardagsrummet. Båda fungerade och var i fullt bruk, dock saknades inramningen. I köket verkar nu spisen i en tidstrogen miljö som står i förbindelse med kaminen i vardagsrummet.

Fotogalleri – Ombyggnad Öppen Spis

Ombyggnad – öppen spis

Ombyggnad – öppen spis

När rummet byter skepnad följer den öppna spisen efter.

Ombyggnad –öppen spis

Ombyggnad –öppen spis

När rummet byter skepnad följer den öppna spisen efter.

Ombyggnad –öppen spis

Ombyggnad –öppen spis

När rummet byter skepnad följer den öppna spisen efter.

Ombyggnad –öppen spis

Ombyggnad –öppen spis

När rummet byter skepnad följer den öppna spisen efter.

Ombyggnad –öppen spis

Ombyggnad –öppen spis

När rummet byter skepnad följer den öppna spisen efter.

Ombyggnad – öppen spis

Ombyggnad – öppen spis

När rummet byter skepnad följer den öppna spisen efter.

Fotogalleri – Projekt Gårdshuset

Gårdshuset

Gårdshuset

Gårdshuset

Gårdshuset

Gårdshuset

Gårdshuset

Gårdshuset

Gårdshuset

Gårdshuset

Gårdshuset

Gårdshuset

Gårdshuset

Fotogalleri – Projekt Altanen

Altanen

Altanen

Altanen

Altanen

Altanen

Altanen

Altanen

Altanen

Altanen

Altanen

Altanen

Altanen

Altanen

Altanen

Altanen

Altanen

Altanen

Altanen

Altanen

Altanen

Altanen

Altanen

Fotogalleri – Projekt Växthuset

Växthus

Växthus

4,6m x 3,12m

Växthus

Växthus

En murad bröstning i tegel, murat med hydraliskt kalkbruk.

Växthus

Växthus

Bröstning uppförd med tegel i danskt format. 230mm x 110mm x 55mm.

Växthus

Växthus

Invändigt fogad tegelmur.

Fotogalleri – Interiörsarbete

Tegelvägg

Tegelvägg

Murad tegelvägg med säckskurad ytbehandling.

Tegelvägg

Tegelvägg

Murad tegelvägg med säckskurad ytbehandling.

Tegelvägg

Tegelvägg

Murad tegelvägg med säckskurad ytbehandling.

Tegelvägg

Tegelvägg

Murad tegelvägg med säckskurad ytbehandling.

Kalkstensgolv

Kalkstensgolv

Ett kalkstensgolv, lagt i fallande längder.

Kalkstensgolv

Kalkstensgolv

Ett kalkstensgolv, lagt i fallande längder.

Kalkstensgolv

Kalkstensgolv

Ett kalkstensgolv, lagt i fallande längder.

Putsad vägg

Putsad vägg

Invändig putsad vägg.

Modern Stucco Lustro

Modern Stucco Lustro

Modern, förenklad Stucco Lustro, utförd i marmorinteknik.

Modern Stucco Lustro

Modern Stucco Lustro

Modern, förenklad Stucco Lustro, utförd i marmorinteknik.

Modern Stucco Lustro

Modern Stucco Lustro

Variation på modern, förenklad Stucco Lustro, utförd i marmorinteknik. Tekniken är Marmorin. Produkten heter Decoliss.

Modern Stucco Lustro

Modern Stucco Lustro

Variation på modern, förenklad Stucco Lustro, utförd i marmorinteknik. Tekniken är Marmorin. Produkten heter Decoliss.

Fotogalleri – Natursten

Natursten

Natursten

Arbete med marmor och kalksten.

Natursten

Natursten

Arbete med marmor och kalksten.

Natursten

Natursten

Arbete med marmor och kalksten.

Natursten

Natursten

Arbete med marmor och kalksten.

Natursten

Natursten

Arbete med marmor och kalksten.

Natursten

Natursten

Arbete med marmor och kalksten.

Natursten

Natursten

Arbete med marmor och kalksten.

Fotogalleri – Tegelgolv

Mönsterlagt tegelgolv

Mönsterlagt tegelgolv

Mönsterlagt tegelgolv

Mönsterlagt tegelgolv

Tegelgolv i offentlig miljö

Tegelgolv i offentlig miljö

Återvunnet tegel, lagt som fulltegel. Allt utfört med hydraliskt kalkbruk.

Tegelgolv i hall

Tegelgolv i hall

Lagt i hydraliskt kalkbruk.

Tegelgolv

Tegelgolv

Utfört med hydraliskt kalkbruk.

Tegelgolv av återvunnet tegel

Tegelgolv av återvunnet tegel

Lite av den gamla kvarnstugans tegelmurar sparades som minne och förvandlades till ett vackert tegelgolv i det nya huset.

Fotogalleri – Arbetsprocessen Murdesign

Gårdshuset

Gårdshuset

Start murning, entrésida.

Gårdshuset

Gårdshuset

Gårdshuset

Gårdshuset

Murning med Blixtförband.

Gårdshuset

Gårdshuset

Skalmur förankringar.

Gårdshuset

Gårdshuset

Slammad insida, bidrar till ökad komfort, inför isoleringsarbetet.

Gårdshuset

Gårdshuset

Murning av insida, första väggpartiet.

Gårdshuset

Gårdshuset

Luftspalten skall isoleras med Perlite.

Gårdshuset

Gårdshuset

Specialbeställd hörnsten.

Gårdshuset

Gårdshuset

Urtag inför murning av mellanvägg.

Gårdshuset

Gårdshuset

1,5 stens kanalmur.

Gårdshuset

Gårdshuset

Valvslagning.

Gårdshuset

Gårdshuset

Valvform, insida.

Gårdshuset

Gårdshuset

Nymurat fönstervalv.

Gårdshuset

Gårdshuset

Arbete med taklist.

Gårdshuset

Gårdshuset

Isolerad luftspalt med Perlite.

Gårdshuset

Gårdshuset

Utkragning av taklist.

Gårdshuset

Gårdshuset

Specialtillverkad hörntegel.

Gårdshuset

Gårdshuset

Övermurning av valv.

Gårdshuset

Gårdshuset

Valvbågar, insida.

Gårdshuset

Gårdshuset

Huskropp före takarbeten.

Gårdshuset

Gårdshuset

Valvbågar, utsida entré.

Gårdshuset

Gårdshuset

Murad gavelspets.

Gårdshuset

Gårdshuset

Invändiga putsarbeten förberedes.

Gårdshuset

Gårdshuset

Fönsterbänkar i tegel.

Gårdshuset

Gårdshuset

Interiörsarbete med finputs. Finputs är en infärgad puts som ger en vacker flammig yta efter att väggen har bearbetats och torkat ut.

Gårdshuset

Gårdshuset

Finputsarbete. Finputs är en interiörsputs, som finns att få i två alternativ – 0,03 mm alternativt 1 mm, allt i valfri kulör

Gårdshuset

Gårdshuset

Finputsarbete, i tre kulörer. Finputs fungerar på de flesta förekommande väggmaterial efter att visst grundarbete utförts.

Gårdshuset

Gårdshuset

Avslutningsarbeten med finputs. Putsen finns att få i ett hundratal standardkulörer och även specialkulörer går att bryta fram.

Växthuset

Växthuset

Murning och fogarbeten, växthusgrund.

Växthuset

Växthuset

Fogning av utvändig fasad, växthus.

Växthuset

Växthuset

Murningsarbete av entrésida, växthus.

Modern Stucco Lustro

Modern Stucco Lustro

En vägg med modern, förenklad Stucco Lustro, som utförs i marmorinteknik.

Modern Stucco Lustro

Modern Stucco Lustro

En vägg med modern, förenklad Stucco Lustro, som utförs i marmorinteknik.

Gårdshuset

Ett litet gårdshus i trädgården

Gårdshuset började som en tanke om att en gång i livet få bygga ett nytt hus. Ett hus som inte skulle vara ett förråd eller ett garage, utan ett riktigt hus men i mindre format.

Huset är egenhändigt ritat av beställaren och är med sin konstruktion och utförande helt unikt. Här har miljö och hållbarhet fått råda och styra. Materialval och dess sammansättningar är väl balanserade, de återvunna och nogsamt renoverade fönstren har funnit sin plats under slagna valv.

Huskroppen är en 1,5 sten bred kanalmur med förbindelse i smygar. Kanalutrymmet är isolerat med Perlite, ett vulkaniskt material. Byggnaden består av ett längre skepp, där gavelpartierna är brutna med vardera fyra hörn, specialbeställd hörnsten användes här.

På en av långsidorna är farstun, teknik samt badrum placerade, och detta utrymme utgör en vinkel mot långskeppet där gaveln fått en nätt murning upp i spets. Murverket avslutas sedan med i tre stycken utkragade taklister. All murning är utfört med ett hydraliskt kalkbruk, likaså den invändiga putsen som sedan avslutats med en finputsning i tre kulörer.

Huset där det ligger, skapar med sina djärva former, och stundtals sakrala känsla, en god samklang med tomtens huvudbyggnad som är ett tidigt egnahemshus, byggt av ett likvärdigt rött massivt tegel.

Kakelugnen effektiviserade uppvärmningen

Med kakelugnen gjordes förbättringar med rökgångar, luckor och spjällfunktioner. Värmen tas tillvara genom att rökgaserna går igenom en labyrint av gångar innan de släpps ut genom skorstenen. På så sätt värms tegel och kakel upp och lagrar värmen som strålar ut under  lång tid. Storleken på ugnarna kunde så småningom anpassas till storleken på rummet. Man kom fram till att 1 m2 kakelyta kunde beräknas värma ca 20-25 m3 luft.

De tidigaste kakelugnarna var handgjorda, oftast av kakelugnsmakaren själv, men sedan övergick det till fabrikstillverkade ugnar.

Centralvärmen minskade efterfrågan på kakelugnar

Under 1920-talet hade centralvärmen börjat göra sitt intåg i städerna. Efterfrågan på ugnar sjönk och enligt hörsägen lades fackföreningen för kakelugnsarbetarna ned 1959. Många kakelugnar togs bort när bostäder renoverades, men idag har efterfrågan ökat igen.