• Om oss

Om SP Mur- & Kakelugnsarbete

Jag heter Stefan Paulsson och arbetar som murare och kakelugnsmakare. Jag har bedrivit egen verksamhet sedan tidigt 90-tal. Jag kan hjälpa till med att sätta kakelugnar, bygga eldstäder, renovering och mycket mer.

Jag jobbar med traditionella metoder både i utförandet och när det gäller materialval. Kalk, lera och cement är det som jag använder. Jag trivs med att arbeta i äldre miljöer då jag tycker om att få vårda och återskapa dessa.

Jag riktar mig till både privatpersoner och företag, men även till konservatorer samt konstnärer som kanske behöver hjälp med offentlig utsmyckning.

Lite om min yrkesbana

Jag murarEfter att ha gått ut gymnasiet, tvåårig Bygg- och Anläggningsteknisk linje, blev det anställningar i flera av de större byggföretagen. Mycket fasadmurning blev det i stort och smått, men även ett par år i lite äldre miljöer.

Renoveringar av gamla miljöer ledde fram till att jag påbörjade en kakelugnsutbildning i Växsjö. Efter 10 år som anställd kände jag mig redo för att gå vidare och bli min egen. Här och nu sätter jag fortfarande kakelugnar, bygger öppna spisar, murar rörspisar och eldstäder.

Vidare, så har jag utbildat mig inom muralteknikerna Stucco lustro, al Fresco, al Secco samt Sgraffito. Jag använder dessa för att skapa ett unikt och vackert utseende för väggar och andra ytor. Läs mer om mitt interiörsarbete.

Kontakta mig för kunnig hjälp när det gäller mur- och putsarbete, restaurering (även skorstensrenovering), eldstäder och kakelugnar!

Utbildningar

Förutom min yrkesutbildning till murare har jag gått flera andra utbildningar:

  • Murning av kakelugnar (AMU)
  • Traditionella kalkbaserade byggmaterial och metoder
  • Måleri & Teckning (Folkuniversitetet i Helsingborg)
  • Grundutbildning främst Teckning, Målning & Skulptur (Skånska Målarskolan)
  • Muralmålning omfattande Stucco lustro, al Fresco, al Secco , samt Sgraffito (Konstfack)

Muraltekniker som jag behärskar

Stucco lustro

Stucco lustro är en puts- och målningsteknik från romartiden som ger en glänsande yta. Tekniken används för att skapa målningar direkt på väggen. Bindemedlet kallas smalto och är en blandning av kalk, tvål och vatten.

Man blandar färgpigment med bindemedlet och lägger på väggen. Sedan polerar man (glättar) väggytan med särskilda glättningsjärn. Man lägger på flera skikt som glättas efterhand eftersom det är svårt att glätta alltför tjocka lager. Resultatet blir en vacker och unik väggyta.

Al fresco

Al fresco – även kallad freskomålning eller fresk – är kalkmålning på våt puts. Man använder färgpigment, blandat med vatten, som målas direkt på fuktig, nylagd kalkputs. Man lägger först ett lager med grov puts som får torka och sedan täcks detta med finare kalkputslager.

Det är det finare kalkputslagret som är basen för målningen och man lägger på bara så mycket så man hinner att måla innan det torkar. Det går inte att ändra målningen efter att putsen torkat, så det gäller att vara säker och målmedveten när man arbetar.

Al secco

Att måla på torr puts kallas att måla al Secco. Denna teknik är dock inte lika hållbar som al Fresco, eftersom pigmenten inte tränger in i putsen på samma sätt. Tekniken används liksom al Fresco för vägg- och takmålningar.

Sgraffito

Sgraffito – även kallad sgraffitomålning (från italienskans sgraffiare som betyder rista) – är en teknik att mönstra en putsad väggyta. Man lägger på två skikt med olika färg och sedan ristas ett mönster in i det övre skiktet så att det undre skiktet framträder.

Medlem i FIBOR. Besök deras hemsida

Medlem i FIBOR, som är en auktoriserande branschorganisation för konsult- och entreprenadföretag verksamma inom byggnadsvård.

SP Mur- & Kakelugnsarbete

Tel: 0435-460 044
Mobil: 0702-438 726

Kontakta mig

Stucco lustro – en av teknikerna jag har lärt på konstfack

På bilden en vägg som jag utfört i en modern, förenklad Stucco lustro Stucco lustro är en puts- och målningsteknik från romartiden. Jag har lärt tekniken på Konstfack och med den skapar man unika och slitstarka målningar och utsmyckningar direkt på vägg och andra lämpliga ytor. Den ger en glänsande yta och ett vackert och unikt utseende.

Bindemedlet är en blandning av kalk, tvål och vatten. Färgpigmenten blandas med bindemedlet, läggs på väggen och sedan poleras eller glättas det med särskilda glättningsjärn. Jag lägger på skikten efterhand och arbetar hela tiden med att glätta dem.

Resultatet blir en unik och vacker vägg som är ett konstverk i sig.

På bilden en vägg som jag utfört i en modern, förenklad Stucco lustro.