• Renovering

Renovering – av hus, fasader, ugnar och mycket mer

Hus och byggnader kräver underhåll, samt mår bra av att pysslas om och vårdas. Är man ägare till ett stenhus så är det inte ovanligt att man får veta att man är lyckligt lottad och att ens hus är så gott som underhållsfritt.

Att renovera gamla stenhus kräver kunskap

Påståendet ovan äger i viss mån sin riktighet, då sten och puts ofta är uthålligare än många andra byggnadsmaterial. Det man dock kan slå fast är att när behovet av underhåll väl blir nödvändigt och måste göras, då krävs det lite mer planering, analys och tålamod för att slutresultatet ska bli till belåtenhet. Det man framförallt ska tänka på är att bruk och bindemedel inte får vara starkare än underlaget, samt att övriga material och utförandet ligger så nära ursprunget som möjligt.

Ingen cement i riktigt gamla hus

Ett exempel på finputs
Ett gammalt hus behöver rätt kunskap

En enkel regel är att inga cementbaserade mur- och putsbruk skall användas vid renoveringar såsom omfogningar och omputsningar för hus som är äldre än 1930-tal. Först därefter började cementbaserade bruk att användas i större omfattning.

Fasaden måste kunna andas

Om man har en putsad fasad som ska avfärgas, då finns det ytterligare en regel som säger att färgen som skall läggas på måste kunna andas.

Om skorstensrenovering

På de äldre husen har alltid skorstenen fyllt en viktig funktion, både praktiskt, för att ta hand om husets avgaser, men också i vissa fall sörjt för delar av ventilationen i huset. Skorstenen har inte minst även bidragit till att framhäva husets identitet och särprägel. Minst någon gång under huset livstid behöver den muras, fogas alternativt putsas om.

Här nedan kan ni följa några uppdrag som jag har gjort och har haft förmånen att medverka i. De är några exempel på vad man kan göra – och vad jag kan göra.

Alla arbetena är gjorda med rätt material på rätt plats, och med synsättet att tradition och estetik är viktiga parametrar för att få ett gott slutresultat då det gäller byggnadsvård.

Kontakta mig för kunnig hjälp vid renovering!

Medlem i FIBOR. Besök deras hemsida

Medlem i FIBOR, som är en auktoriserande branschorganisation för konsult- och entreprenadföretag verksamma inom byggnadsvård.

SP Mur- & Kakelugnsarbete

Tel: 0435-460 044
Mobil: 0702-438 726

Kontakta mig

Skorstensrenovering

Renovering av skorsten

Skorstensrenovering är ett exempel på vad jag kan hjälpa till med.

Fotogalleri Renovering – Den gamla bakugnen

Den gamla bakugnen

Den gamla bakugnen

Denna bakugn fanns gömd bakom en vägg. Byggnaden var återuppbyggd efter en brand på 1900-talet, men ugnen hade valts bort. Kanske för att den var väldigt gammal och i dåligt skick – men framför allt saknades en kanal för rökgaserna. All rök ut i rummet.. Förhoppningsvis mestadels uppfångat av spiskupan av natursten, likt ugnen i övrigt. Nu har ugnen fått egen kanal, nygjord häll, renoverade kanaler samt ny lerputs.

Den gamla bakugnen

Den gamla bakugnen

Denna bakugn fanns gömd bakom en vägg. Byggnaden var återuppbyggd efter en brand på 1900-talet, men ugnen hade valts bort. Kanske för att den var väldigt gammal och i dåligt skick – men framför allt saknades en kanal för rökgaserna. All rök ut i rummet.. Förhoppningsvis mestadels uppfångat av spiskupan av natursten, likt ugnen i övrigt. Nu har ugnen fått egen kanal, nygjord häll, renoverade kanaler samt ny lerputs.

Den gamla bakugnen

Den gamla bakugnen

Denna bakugn fanns gömd bakom en vägg. Byggnaden var återuppbyggd efter en brand på 1900-talet, men ugnen hade valts bort. Kanske för att den var väldigt gammal och i dåligt skick – men framför allt saknades en kanal för rökgaserna. All rök ut i rummet.. Förhoppningsvis mestadels uppfångat av spiskupan av natursten, likt ugnen i övrigt. Nu har ugnen fått egen kanal, nygjord häll, renoverade kanaler samt ny lerputs.

Den gamla bakugnen

Den gamla bakugnen

Denna bakugn fanns gömd bakom en vägg. Byggnaden var återuppbyggd efter en brand på 1900-talet, men ugnen hade valts bort. Kanske för att den var väldigt gammal och i dåligt skick – men framför allt saknades en kanal för rökgaserna. All rök ut i rummet.. Förhoppningsvis mestadels uppfångat av spiskupan av natursten, likt ugnen i övrigt. Nu har ugnen fått egen kanal, nygjord häll, renoverade kanaler samt ny lerputs.

Den gamla bakugnen

Den gamla bakugnen

Denna bakugn fanns gömd bakom en vägg. Byggnaden var återuppbyggd efter en brand på 1900-talet, men ugnen hade valts bort. Kanske för att den var väldigt gammal och i dåligt skick – men framför allt saknades en kanal för rökgaserna. All rök ut i rummet.. Förhoppningsvis mestadels uppfångat av spiskupan av natursten, likt ugnen i övrigt. Nu har ugnen fått egen kanal, nygjord häll, renoverade kanaler samt ny lerputs.

Den gamla bakugnen

Den gamla bakugnen

Denna bakugn fanns gömd bakom en vägg. Byggnaden var återuppbyggd efter en brand på 1900-talet, men ugnen hade valts bort. Kanske för att den var väldigt gammal och i dåligt skick – men framför allt saknades en kanal för rökgaserna. All rök ut i rummet.. Förhoppningsvis mestadels uppfångat av spiskupan av natursten, likt ugnen i övrigt. Nu har ugnen fått egen kanal, nygjord häll, renoverade kanaler samt ny lerputs.

Den gamla bakugnen

Den gamla bakugnen

Denna bakugn fanns gömd bakom en vägg. Byggnaden var återuppbyggd efter en brand på 1900-talet, men ugnen hade valts bort. Kanske för att den var väldigt gammal och i dåligt skick – men framför allt saknades en kanal för rökgaserna. All rök ut i rummet.. Förhoppningsvis mestadels uppfångat av spiskupan av natursten, likt ugnen i övrigt. Nu har ugnen fått egen kanal, nygjord häll, renoverade kanaler samt ny lerputs.

Den gamla bakugnen

Den gamla bakugnen

Denna bakugn fanns gömd bakom en vägg. Byggnaden var återuppbyggd efter en brand på 1900-talet, men ugnen hade valts bort. Kanske för att den var väldigt gammal och i dåligt skick – men framför allt saknades en kanal för rökgaserna. All rök ut i rummet.. Förhoppningsvis mestadels uppfångat av spiskupan av natursten, likt ugnen i övrigt. Nu har ugnen fått egen kanal, nygjord häll, renoverade kanaler samt ny lerputs.

Fotogalleri Renovering – Murverksreparation

Ommurning gavel

Ommurning gavel

Gaveln bar på så mycket frostskadat tegel att ommurning krävdes.

Ommurning gavel

Ommurning gavel

Gaveln bar på så mycket frostskadat tegel att ommurning krävdes.

Ommurning gavel

Ommurning gavel

Gaveln bar på så mycket frostskadat tegel att ommurning krävdes.

Ommurning gavel

Ommurning gavel

Gaveln bar på så mycket frostskadat tegel att ommurning krävdes.

Ommurning gavel

Ommurning gavel

Gaveln bar på så mycket frostskadat tegel att ommurning krävdes.

Fotogalleri Renovering – Det gamla lantköket

Det gamla lantköket

Det gamla lantköket

Att återskapa ett lantkök: Bakugnen fanns redan, en begagnad vedspis inköptes. Där det ursprungliga bykkaret en gång stod finns nu en vask och ett litet förvaringsutrymme.

Det gamla lantköket

Det gamla lantköket

Att återskapa ett lantkök: Bakugnen fanns redan, en begagnad vedspis inköptes. Där det ursprungliga bykkaret en gång stod finns nu en vask och ett litet förvaringsutrymme.

Det gamla lantköket

Det gamla lantköket

Att återskapa ett lantkök: Bakugnen fanns redan, en begagnad vedspis inköptes. Där det ursprungliga bykkaret en gång stod finns nu en vask och ett litet förvaringsutrymme.

Det gamla lantköket

Det gamla lantköket

Att återskapa ett lantkök: Bakugnen fanns redan, en begagnad vedspis inköptes. Där det ursprungliga bykkaret en gång stod finns nu en vask och ett litet förvaringsutrymme.

Det gamla lantköket

Det gamla lantköket

Att återskapa ett lantkök: Bakugnen fanns redan, en begagnad vedspis inköptes. Där det ursprungliga bykkaret en gång stod finns nu en vask och ett litet förvaringsutrymme.

Det gamla lantköket

Det gamla lantköket

Att återskapa ett lantkök: Bakugnen fanns redan, en begagnad vedspis inköptes. Där det ursprungliga bykkaret en gång stod finns nu en vask och ett litet förvaringsutrymme.

Fotogalleri Renovering – Gammal bakugn får nytt liv

Den gamla bakugnen

Den gamla bakugnen

Mitt i huset och med skorstensstocken i centrum. En gång i tiden var detta husets hjärta, och delvis så än i dag. Vi har en bakugn att elda, för bröd eller pizza. Sedan är det förberett att ansluta två kaminer, en för varje rum.

Den gamla bakugnen

Den gamla bakugnen

Mitt i huset och med skorstensstocken i centrum. En gång i tiden var detta husets hjärta, och delvis så än i dag. Vi har en bakugn att elda, för bröd eller pizza. Sedan är det förberett att ansluta två kaminer, en för varje rum.

Den gamla bakugnen

Den gamla bakugnen

Mitt i huset och med skorstensstocken i centrum. En gång i tiden var detta husets hjärta, och delvis så än i dag. Vi har en bakugn att elda, för bröd eller pizza. Sedan är det förberett att ansluta två kaminer, en för varje rum.

Den gamla bakugnen

Den gamla bakugnen

Mitt i huset och med skorstensstocken i centrum. En gång i tiden var detta husets hjärta, och delvis så än i dag. Vi har en bakugn att elda, för bröd eller pizza. Sedan är det förberett att ansluta två kaminer, en för varje rum.

Den gamla bakugnen

Den gamla bakugnen

Mitt i huset och med skorstensstocken i centrum. En gång i tiden var detta husets hjärta, och delvis så än i dag. Vi har en bakugn att elda, för bröd eller pizza. Sedan är det förberett att ansluta två kaminer, en för varje rum.

Den gamla bakugnen

Den gamla bakugnen

Mitt i huset och med skorstensstocken i centrum. En gång i tiden var detta husets hjärta, och delvis så än i dag. Vi har en bakugn att elda, för bröd eller pizza. Sedan är det förberett att ansluta två kaminer, en för varje rum.

Den gamla bakugnen

Den gamla bakugnen

Mitt i huset och med skorstensstocken i centrum. En gång i tiden var detta husets hjärta, och delvis så än i dag. Vi har en bakugn att elda, för bröd eller pizza. Sedan är det förberett att ansluta två kaminer, en för varje rum.

Den gamla bakugnen

Den gamla bakugnen

Mitt i huset och med skorstensstocken i centrum. En gång i tiden var detta husets hjärta, och delvis så än i dag. Vi har en bakugn att elda, för bröd eller pizza. Sedan är det förberett att ansluta två kaminer, en för varje rum.

Fotogalleri – Renovering

Ommurning av skorsten

Ommurning av skorsten

Ommurning av skorsten

Ommurning av skorsten

Ommurning av skorsten

Ommurning av skorsten

Ommurning av skorsten

Ommurning av skorsten

Fasadrenovering

Fasadrenovering

Putsarbete med kalkbruk och avfärgning med järnvitriol.

Fasadrenovering

Fasadrenovering

Putsarbete med kalkbruk och avfärgning med järnvitriol.

Fasadrenovering

Fasadrenovering

Putsarbete med kalkbruk och avfärgning med järnvitriol.

Fasadrenovering

Fasadrenovering

Putsarbete med kalkbruk och avfärgning med järnvitriol.

Skorstensrenovering

Skorstensrenovering

Ommurning av skorsten ovan tak, sedan avfärgad med kalk, nytillverkad skorstenshuv.

Skorstensrenovering

Skorstensrenovering

En nymurad skorsten ovan tak. Delar av kronan är består av
nytillverkad formtegel.

Skorstensrenovering

Skorstensrenovering

Skorstensrenovering på äldre Skånelänga.En väldigt gammal skorsten, ursprungligen byggd av gråsten och lera.

Omputsning portal

Omputsning portal

Balkongens konsoler frilagda, omputsning väntar.

Omputsning portal

Omputsning portal

Omputsningsarbete av portal. Huset är byggt under tidigt 1920-tal och är en del av ett större sammanhängande bostadsområde med engelsk-inspirerad arkitektur.

Omputsning portal

Omputsning portal

Omputsad portal, samt kalkavfärgad.

Dörröppning

Dörröppning

Invändig ombyggnad av ett äldre stadshus. För bättre förbindelse mellan vardagsrum och matrum togs en ny öppning i den rumsavskiljande väggen upp.

Fasadrenovering

Fasadrenovering

En större fasadrenovering av en äldre magasinbyggnad. Total omfogning sker, nya fönsteröppningar tas upp. Dessa kräver ny valvslagning samt förstärkningsarbeten. Här har vi i gott samarbete jobbat tillsammans: Arkitekt, Konstruktör, samt Hantverkare.  

Fasadrenovering

Fasadrenovering

Ett kritiskt moment. Den tidigare öppningen bars upp med hjälp av stålbalkar som höll upp murverket. Nu är dessa borttagna och det nymurade partiet skall möta upp befintlig mur.

Ommurning fönster

Ommurning fönster

Bland annat rostsprängning från bärlina hade orsakat att flertalet av yttermurens löpstenar knäckts. Dessa behövdes nu ersättas med nya.

Ommurning fönster

Ommurning fönster

Konstruktionsmurning och byte av den yttre murens valvtegel.

Ommurning fönster

Ommurning fönster

Ommurning av rakt fönstervalv.

Ommurning fönster

Ommurning fönster

Ersättningstegel är inte alltid lätt att få tag i. I det här fallet löstes det genom att tegel från ett annat ställe på huset kunde ersätta det tidigare.

Fasadrenovering

Fasadrenovering

En större dubbelport har rivits ut, och ersatts med ett mindre fönster. All murning utförd i konstruktion, massiv murning, med en väggtjocklek
om 1,5 tegelsten djup.

Omputsning fönstersmygar

Omputsning fönstersmygar

Omputsning av invändiga fönstersmygar.